Мере за повећање енергетске ефикасности уз нешто веће трошкове и дуже раздобље поврата инвестиције (више од 3 године) су следеће:

  • заменити прозоре и спољна врата топлотно квалитетнијим прозорима (препорука У прозора 1,1-1,8 W/м2К);
  • топлотно изоловати цео спољни омотач куће, дакле зидове, подове, кров, те површине према негрејаним просторима;
  • изградити ветробран на улазу у кућу;
  • санирати и обновити димњак;
  • изоловати цев за топлу воду и спремник;
  • заменити котлове за топлу воду који раде на течна горива, гасним кондензационим котловима са радијаторима;
  • уградити системе са фотонапонским ћелијама на кровове зграда, зидове, спољне просторе ради добијања електричне енергије;
  • уградити пасивне соларне системе на постојеће зграде ради добијања топле потрошне воде;