Одштампајте ову страницу

Историјат предузећа

Оцените овај чланак
(0 Гласова)

               Садашње Јавно предузеће "Нови Дом" Врање, први пут је формирано под овим именом од стране општине Врање 01. јануара 1966. године. У састав овог предузећа ушао је Општински фонд за изградњу станова и комунално предузеће.Делатност предузећа је била изградња друштвених станова и одржавање истих.

 У свом раду ово предузеће је имало неколико трансформација од којих је најзначајнија извршена 1978. године, када је формиран СИЗ становања, који је преузео изградњу друштвених станова, а "Нови Дом" је задржао одржавање стамбених зграда и станова. У то време "Нови Дом" је имао грађевинску оперативу која је била ангажована на изградњи објеката.

  Новом трансформацијом у октобру 1983. године "Новом Дому" је придодата делатност производња и дистрибуција топлоте, а наредне 1984. године грађевинска оператива је припојена "Новоградњи" Врање.

  Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима 1989. године, дошло је до статусних промена предузећа Одлуком општине о организацији "Новог Дома", а наредне 1990. године дошло је до нове организације укидањем СИЗ-а становања.

   Данашње Јавно предузеће"Нови Дом" Врање, организовано је одредбама Закона о јавним предузећима и исто је регистровано  код трговинског суда у Лесковцу, а сада и у Агенцији за привредне регистре. 

   Од стране оснивача, град Врање, овом предузећу поверене су следеће делатности:

-         производња и дистрибуција топлотне енергије

-         одржавање стамбених зграда и пословних просторија

                Осим ових основних, 1992. године регистроване су и делатности:

-         трговина на велико и мало

-         инжињеринг послови (изградња и продаја пословног простора,

          као и реконструкција постојећих)

                Код трговинског суда 2003. године регистроване су и следеће делатности:

-         пројектовање грађевинских и других објеката

-         инжењеринг

-         остале архитектонске, инжењерске активности и технички савети

  Основне делатности ЈП "Нови Дом" Врање су производња и дистрибуција топлотне енергије и одржавање стамбених зграда и пословних просторија.

   

     Производња и дистрибуција топлотне енергије је једна од наших основних делатности. Као што је познато, Врање не располаже централном котларницом, већ се производња и дистрибуција топлотне енергије остварује преко више блоковских котларница у граду. То су: котларница у блоку ''Пошта-Банка'', у Центру месне заједнице (''ЦМЗ''), у ''Војном солитеру''  и котларница на Тргу ''Братства-Јединства'' која је смештена у кругу штампарије ''Нова Југославија''.

     У току  2003.године реализован је пројекат котларнице ''Виктор Бубањ'',која је пустена у рад у току 2009. године, а исте године изграђена је котларница "Кусо Блато" у насељу Чешаљ која је пуштена у рад почетком  2010. године.

   Поред производње и дистрибуције топлотне енергије и одржавања стамбених и пословних просторија ЈП "Нови Дом" Врање, обавља и грађевинско – занатске услуге, реконструкцију објеката, инвестиционо и текуће одржавање код трећих лица, занатске радове као и завршне радове у грађевинарству.

 

                      Законски оквири

 

               Пословање предузећа регулисано је:

 

- Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса    (Службени гласник РС бр.25/00, 25/02),

- Законом о изменама и допунама закона о јавним предузећима и обављању

  делатности од општег интереса (Службени гласник РС бр. 107/05 и 108/05),

- Закону о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 9/02, 87/02, 61/05, 85/06),

- Закон о енергетици (Службени гласник РС бр. 84/04),

- Закон о комуналној делатности (Службени гласник РС бр. 16/97, 42/98),

- Закон о одржавању стамбених зграда (Службени гласник РС бр 44/95, 46/98,

  1/2001, одлука 201/2005),

- Закон о становању (Службени гласник РС бр 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93,

  67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/95).

- Уредбом о начину и контроли обрачуна

- исплата зарада у јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 5/06)

Прочитано 5857 пута