за кориснике
  • Регистрација
Водич за кориснике

Водич за кориснике (1)

субота, 04 фебруар 2017 16:00

Питања и Одговори

Написао

Адреса на коју можете поставити питања је:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Када почиње грејна сезона?

Грејна сезона почиње 15.10. и траје до 15.04. Но, грејна сезона може започети и раније и може трајати дуже у зависности од временских услова.

Дужина грејне сезоне зависи од забележених температура. Уколико је хидрометеоролошки завод три дана узастопно забележио температуру која је у 21 сат 12°C или нижа грејна сезона може започети раније, али не пре 01.10.

Уколико је три дана у 21сат измерена температура која је није виша од 12°C, грејна сезона може трајати дуже, али не дуже од 01.05.

Колико траје грејни дан?

Грејни дан траје од 05 до 21х. При ниским спољим температурама, као и у случајевима посебних техничких решења, у циљу техничке заштите система и обезбеђивања прописаних температура, енергетски субјекат може продужити грејни дан или вршити непрекидну испоруку топлотне енергије.

У којим случајевима купац топлотне енергије може уложити рекламацију?

Рекламације се могу уложити на квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотне подстаница). Рекламације се могу уложити и на обрачун испоручене количине топлотне енергије, као и за друге услуге за потребе корисника.

Који је временски рок за рекламацију на испостављени рачун, односно обрачун за испоручену количину топлотне енергије?

Рок за рекламације је 8 (осам) дана од датума издавања рачуна. Приговор односно рекламација, прима се у писаној форми и не одлаже обавезу плаћања рачуна, односно његовог неспорног дела.

Који су услови за рекламацију на испоручене количине топлотне енергије?

Рекламације у овом случају прихватају се уколико у топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови за уредно снабдевање топлотном енергијом. Оправданост се утврђује стандардним методама и процедурама мерења.

Ко врши мерења температуре грејаног простора уколико се купац, односно потрошач жали на испоручене количине топлотне енергије и како изгледа мерење у том случају?

Мерења врши комунални инспектор Одељења за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине града Врања. Мерењу може присуствовати представник енергетског субјекта, кога је инспектор дужан да обавести о датуму и термину мерења.

Мерење се врши баждареним мерилом, на средини грејање просторије на висини од 1,2м. Да би примедба на квалитет испоручене топлотне енергије била основана, мора се извршити мерење температуре у најмање још две независне грејане функционалне целине на различитим деоницама секундарне инсталације грејања, или на различитим етажама, када је реч о објектима са више етажа.

У којим случајевима се снижавају рачуни за испоручену количину топлотне енергије и када су потрошачи ослобођени обавезе плаћања рачуна?

У случајевима када је темепратура грејаног простора 12°C или нижа, потрошач, односно купац топлотне енергије, ослобађа се обавезе плаћања рачуна за тај месец. Рачун за испоручену топлотну енергију умањује се за 5% за сваки степен испод 19C, јер је 19°C минимална температура прописана "Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом" за грејане просторије.

Која је процедура у случају промене власништва над некретнином која је прикључена на систем даљинског грејања?

Купац топлотне енергије је дужан да у року од 15 дана писмено обавести о статусним и власничким променама. Купац је дужан да достави обавештење о свим променама адресе за достављање рачуна, да би се обезбедило да његов правни наследник ступи у постојећи уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Обавештење садржи:

  • Име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адресу дотадашњег купца,
  • Име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адреса новог купца,
  • Приложен доказ о преносу власничког права,
  • Број и адресу обрачунског места,
  • Потписану изјаву новог купца на обрасцу енергетског субјекта, да ступа у,
  • Већ склопљене уговорне односе о снабдевању топлотном енергијом.

До пријема попуњеног обавештења, за све обавезе из уговора о снабдевању топлотном енергијом, одговоран је дотадашњи купац.

Ко даје сагласност на цене грејања и на основу којих правних аката се одређују исте?

Цене се до примене тарифног система одређују на основу "Уредбе о одређивању највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије" коју доноси Влада републике Србије. Реч је о акту којим се одређује распон висине цена на основу формуле која у себи садржи оправдане фиксне и варијабилне трошкове пословања топлана. Уредба одређује и највиши износи оправданих фиксних трошкова, док се највиши износ варијабилних трошкова одређује формулом, где цене горива представљају једну од променљивих.

Цене, које у складу са овим актом предлаже наше предузеће, предају се на сагласност јединици локалне самоуправе, односно Градском већу града Врања.

 

Пријава за Newsletter

Пријавите се за најновије вести, обавештења

Контакт Инфо

 

ЈП "Нови Дом"
Краља Стефана Првовенчаног 99
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 416 054

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Наша локација