Одштампајте ову страницу
субота, 04 фебруар 2017 16:00

Питања и Одговори

Написао
Оцените овај чланак
(3 Гласова)

Адреса на коју можете поставити питања је:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Када почиње грејна сезона?

Грејна сезона почиње 15.10. и траје до 15.04. Но, грејна сезона може започети и раније и може трајати дуже у зависности од временских услова.

Дужина грејне сезоне зависи од забележених температура. Уколико је хидрометеоролошки завод три дана узастопно забележио температуру која је у 21 сат 12°C или нижа грејна сезона може започети раније, али не пре 01.10.

Уколико је три дана у 21сат измерена температура која је није виша од 12°C, грејна сезона може трајати дуже, али не дуже од 01.05.

Колико траје грејни дан?

Грејни дан траје од 05 до 21х. При ниским спољим температурама, као и у случајевима посебних техничких решења, у циљу техничке заштите система и обезбеђивања прописаних температура, енергетски субјекат може продужити грејни дан или вршити непрекидну испоруку топлотне енергије.

У којим случајевима купац топлотне енергије може уложити рекламацију?

Рекламације се могу уложити на квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотне подстаница). Рекламације се могу уложити и на обрачун испоручене количине топлотне енергије, као и за друге услуге за потребе корисника.

Који је временски рок за рекламацију на испостављени рачун, односно обрачун за испоручену количину топлотне енергије?

Рок за рекламације је 8 (осам) дана од датума издавања рачуна. Приговор односно рекламација, прима се у писаној форми и не одлаже обавезу плаћања рачуна, односно његовог неспорног дела.

Који су услови за рекламацију на испоручене количине топлотне енергије?

Рекламације у овом случају прихватају се уколико у топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови за уредно снабдевање топлотном енергијом. Оправданост се утврђује стандардним методама и процедурама мерења.

Ко врши мерења температуре грејаног простора уколико се купац, односно потрошач жали на испоручене количине топлотне енергије и како изгледа мерење у том случају?

Мерења врши комунални инспектор Одељења за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине града Врања. Мерењу може присуствовати представник енергетског субјекта, кога је инспектор дужан да обавести о датуму и термину мерења.

Мерење се врши баждареним мерилом, на средини грејање просторије на висини од 1,2м. Да би примедба на квалитет испоручене топлотне енергије била основана, мора се извршити мерење температуре у најмање још две независне грејане функционалне целине на различитим деоницама секундарне инсталације грејања, или на различитим етажама, када је реч о објектима са више етажа.

У којим случајевима се снижавају рачуни за испоручену количину топлотне енергије и када су потрошачи ослобођени обавезе плаћања рачуна?

У случајевима када је темепратура грејаног простора 12°C или нижа, потрошач, односно купац топлотне енергије, ослобађа се обавезе плаћања рачуна за тај месец. Рачун за испоручену топлотну енергију умањује се за 5% за сваки степен испод 19C, јер је 19°C минимална температура прописана "Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом" за грејане просторије.

Која је процедура у случају промене власништва над некретнином која је прикључена на систем даљинског грејања?

Купац топлотне енергије је дужан да у року од 15 дана писмено обавести о статусним и власничким променама. Купац је дужан да достави обавештење о свим променама адресе за достављање рачуна, да би се обезбедило да његов правни наследник ступи у постојећи уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Обавештење садржи:

  • Име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адресу дотадашњег купца,
  • Име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адреса новог купца,
  • Приложен доказ о преносу власничког права,
  • Број и адресу обрачунског места,
  • Потписану изјаву новог купца на обрасцу енергетског субјекта, да ступа у,
  • Већ склопљене уговорне односе о снабдевању топлотном енергијом.

До пријема попуњеног обавештења, за све обавезе из уговора о снабдевању топлотном енергијом, одговоран је дотадашњи купац.

Ко даје сагласност на цене грејања и на основу којих правних аката се одређују исте?

Цене се до примене тарифног система одређују на основу "Уредбе о одређивању највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије" коју доноси Влада републике Србије. Реч је о акту којим се одређује распон висине цена на основу формуле која у себи садржи оправдане фиксне и варијабилне трошкове пословања топлана. Уредба одређује и највиши износи оправданих фиксних трошкова, док се највиши износ варијабилних трошкова одређује формулом, где цене горива представљају једну од променљивих.

Цене, које у складу са овим актом предлаже наше предузеће, предају се на сагласност јединици локалне самоуправе, односно Градском већу града Врања.

 

Прочитано 4900 пута